Strategisk ledelse 3

Formål:

  • At få skabt et forum, hvor ledere kan sparre åbent med hinanden om de strategiske udfordringer og overvejelser de står overfor i deres dagligdag.

Forudsætninger:

  • At medlemmerne til dagligt arbejder med ledelsesmæssige opgaver, der indeholder strategiske overvejelser

Indhold

  • Sparring om aktuelle problemstillinger
  • Vidensdeling
  • Sparring af nye strategiske tiltag og bslutninger
  • Byder ind med løsningsforslag og andet input.

Møder:

  • 4 gange årligt - der tilstræbes at afholde møderne hos de virksomheder som er repræsenteret i netværket.

Det endelige netværkscharter vil blive udarbejdet af netværksgruppen i samarbejde med netværksfacilitatoren, så det matcher medlemmernes ønsker

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest