Innovationsnetværk

Formål

 • At få skabt et forum, hvor personer og virksomheder med interesse for innovation samles og sparrer med hinanden. I samarbejde vil netværksmedlemmerne få innovation kogt ned til noget så simpelt som at skabe forandringer og udvikling, så fremtiden kan imødegåes og drage fordel af ændringerne på konsumentmarkederne og udnytte de teknologiske muligheder fremtiden bringer.

Forudsætninger

 • At man i dagligdagen arbejder med eller vil til at arbejde med innovation, hvor man går fra idéer til realisering, så det skaber værdi for kunderne.

Indhold

 • Der bliver fokuseret på det brede innovationsområde og prøvet at få talt innovation ned fra et buzzword til et actionword, hvor det bliver håndgribeligt.
 • Markedsinnovation, produkinnovation, procesinnovation og organisatoriskinnovation er blot nogle af de områder, der kan diskuteres.
 • Innovationsforløb, hvordan kommer I fra idé til handling.
 • Innovationskultur, hvordan indarbejdes dette.
 • Faglig sparring om inddragelse af innovation.

Udbyttte

 • Faglig sparring om, hvordan man anvender innovation i praksis.
 • Mulighed for i et lukket forum at drøfte innovation og udvikling, for at få input fra ikke "fagspecialister"
 • At blive en del af noget større, del og få glæde af andres erfaringer

Møder

 • 4 gange årligt - der tilstræbes at møderne afholdes hos de virksomheder, som er repræsenteret i netværket.

Det endelige netværkscharter for innovationsnetværket  formes på det første netværksmøde. Dette ovenstående er et indspark til, hvad innovationsnetværket kan indeholde. I opstartsfasen vil I som netværksmedlemmer få en unik mulighed for at få sat jeres aftryk på, hvad vi skal beskæftige os med på møderne.

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest