Grupper

Samværket

Samværket - netværk

Samværket er et forum, hvor lokale personer kan få inspiration, læring, erfaringsudveksling og sparring om forskellige emner på tværs af brancher og jobtitler.

Netværket er relevant for alle der ønsker at deltage i et netværk, hvor relationer og inspiration på tværs af brancher er centralt. 

Indhold:

  • Inspiration ude fra/indlæg
  • Et bestemt emne der skal bearbejdes dybere
  • Besøg
  • Bordet rundt - hvad kan jeg byde ind med

Netværket skal kunne give deltagerne forbindelser til forskellige brancher og inspiration til nye måder at gøre tingene på.