Ejerledet

Formål:

  • At få skabt et forum, hvor ejerlederne kan sparre med hinanden om de problematikker man som ejer og samtidig også er leder står overfor både i den daglige drift, samt når man ligger fremtidsplaner.

Forudsætninger:

  • At man i sit daglige virke fungerer som ejerleder i en virksomhed, det kan være iværksætteren som har etableret sin virksomhed og derfor bruger størstedelen af tilværelsen på sin egen virksomhed og er alene og altid den sidster når der skal træffes svære beslutninger.

Indhold:

  • Virksomhedsbesøg
  • Workshops og sparring
  • Diskutere netværksmedlemmernes aktuelle problemstillinger.
  • Deling af erfaringer

Udbyttet:

  • Netværksmedlemmerne får input fra andre ejerledere omkring aktuelle problemstillinger.
  • Sparring på, hvordan andre vil løse en given problemstilling

Møder:

  • 4 gange årligt - der tilstræbes at afholde møderne hos de virksomheder som er repræsenteret i netværket.

Det endelige netværkscharter vil blive udarbejdet af netværksgruppen i samarbejde med netværksfacilitatoren, så det matcher med netværkets ønsker.

Vi opdaterer...

Under construction ...

Vi arbejder på, at Netværk Nordvest sitet kommer online, hvor du vil kunne læse mere om Netværk Nordvest medlemsskabet.
I mellemtiden kan du gå direkte ind vores medlemssite her: http://medlem.netvaerknordvest.dk.

Du vil blive automatisk viderestillet om 10 sekunder...

Med venlig hilsen
Netværk Nordvest